Lịch xe chạy


Đăng lên lúc 19:59 ngày 11/10/2011

Giờ xe chạy của các chuyến trong ngày từ Cửa Lò, Vinh, Hà Tĩnh đi Hà Nội và ngược lại

 CỬA LÒ ĐI HÀ NỘI

- Đi bến xe Mỹ Đình:           09h30, 11h00, 22h00

- Đi bến xe Nước Ngầm:    13h20, 22h00

 

  VINH ĐI HÀ NỘI

- Đi bến xe Nước Ngầm:     08h15, 11h30, 13h30, 14h20, 22h30, 22h45, 23h00

- Đi bến xe Mỹ Đình:            09h30, 10h30, 12h00, 23h00

- Đi bến xe Yên Nghĩa:        08h00, 22h30

- Đi bến xe Gia Lâm:            10h00, 21h30

 

  HÀ TĨNH ĐI HÀ NỘI

- Đi bến xe Nước Ngầm:    06h45, 10h00, 12h00, 21h05, 21h20

- Đi bến xe Mỹ Đình:          08h00.

- Đi bến xe Yên Nghĩa:      06h30, 21h05.

- Đi bến xe Gia Lâm:          08h30, 21h00.

 

HÀ NỘI VỀ

- Bến xe Nước Ngầm về Vinh:            08h30, 09h30, 10h40, 12h00, 13h30, 18h00, 21h00,

                                                                22h10, 23h00.

- Bến xe Nước Ngầm về Cửa Lò:        08h30, 10h40, 13h30, 23h00.

- Bến xe Nước Ngầm về Hà Tĩnh:        09h30, 12h00, 18h00, 21h00, 22h10.

- Bến xe Mỹ Đình về Vinh:                   10h10, 12h05, 13h00, 21h30, 22h00, 22h30.

- Bến xe Mỹ Đình về Cửa Lò:               10h10, 12h05, 13h00, 21h30, 22h30.

- Bến xe Mỹ Đình về Hà Tĩnh:               22h00.

- Bến xe Yên Nghĩa - Vinh - Hà Tĩnh:   11h00, 21h15.

- Bến xe Gia Lâm - Vinh - Hà Tĩnh:       10h00, 21h30.