Đăng ký hợp đồng

Hợp đồng chiết khấu Chuyển phát nhanh Văn Minh – Hợp đồng tham quan du lịch.

  • Đối với khách hàng có nhu cầu gửi hàng hóa thường xuyên, muốn cắt giảm chi phí gửi hàng! 
  • Các cơ quan, công ty, tập thể có nhu cầu tham quan du lịch.
Xin vui lòng điền thông tin đầy đủ để nhận sự hỗ trợ thông tin về hợp đồng!